blått nivå

 

Vårt blått nivå er for barn fra 3-6 år

Vi lærer bort elementære ferdigheter som gir et bredt fundament for å beherske spillet å fort som mulig.

Når vi sier å beherske spillet mener vi at to barn spilller spillet tennis sammen, uten hjelp fra voksne eller

fra trenere. Barn kaller det å leke tennis. 

På blått nivå er det fire under nivåer. Hvert nivå inneholder 10 ferdigheter som vi øver på. 

Det vi er best på og som vi er superstolte av - er vår progressive måte å lære bort på. 

Under kan du lese om de 4 nivåene. 

 

4 nivåer

Vi har valgt å dele blått nivå i fire under nivåer. Vi gjør det for mest for å gi barna en følelse av 

å ha behersket noe og kommet videre når de har gjennomført et nivå.

Det gir motivasjon til å fortsette videre.