SRNDPTY BLUE

FORELDRE/BARN 

TENNISKURS

Er du interessert i å introdusere barnet ditt for lek som kan inspirere dem til å holde seg i bevegelse, forbedre sin øye-hånd koordinasjon, og utvikle sin sosiale ferdigheter? Da bør du utforske mulighetene med tennis gjennom kurset Blue Tennis. Kurset er spesialtilpasset barn fra 3-7 år og alle øvelsene gjøres i samspill med en forelder/foresatt. Vi hjelper deg til å kunne lære bort ferdighetene som trengs for å spille tennis , men også enhver annen ballsport. Dette gjør vi gjennom vår progresjons baserte system som vi lærer bort til dere.


KURS FROGNER 

 HØST 2019

LØRDAGER

OPPSTART 24. AUGUST

(24 august, 7 september, 14 september, 21 september, 28 september)

SØNDAGER 

OPPSTART 25.AUGUST

(25 august,8 september, 15 september, 22 september, 29 september)

Bilder fra våre kurs i

Frognerparken
Utviklingstrappen
Kurset baserer seg på SRNDPTYs utviklingstrapp som gjennom lek utvikler grov/finmotorikken og forbedrer balansen, koordinasjonen og ballkontrollen.

10 ferdigheter
Tennis handler om mer enn bare å slå ballen fra seg. Vi jobber etter en helhetlig modell hvor alle øvelsene vi gjør har en mening i forhold til å raskest mulig beherske spillet og gjøre barna selvstendige. Våre øvelser er  meningsfulle og samtidig  morsomme / motiverende for barna.

Blue Games
I Blue Games leker vi og konkurrerer med oss selv i de samme øvelsene som vi lærer om på kurset.

Dette er en fin måte å se progresjonen de har hatt.

I løpet av året vil det være flere Blue Games.