Blått nivå 3-6 år.

RØDT NIVÅ 6-8 ÅR

ORANSJE NIVÅ 8-10 ÅR

GRØNT NIVÅ 10-12 ÅR